araç değer kaybı araç değer kaybı davası araç değer kaybı hesaplama
Araç Değer Kaybı
Ne Yapıyoruz?
Kimler Sorumludur?
Kazanç Kaybı / İkame Araç Bedeli
Forum Bölümü Açıldı
Ölümlü Trafik Kazaları
Yaralanmalı Trafik Kazaları
Geçici İş Göremezlik Tazminatı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Güvence Hesabı
(Trafik Garanti Sigortası)
Yeşil Kart Sigortası
Yabancı Plakalı Araç Sigortası
Geç Ödenen Pert Araç Bedeli

GEÇ ÖDENEN PERT ARAÇ BEDELİ

gec-odenen-pert-arac

Kaza sonrası pert olan aracınızın bedelinin poliçe ile belirlenen süre çerisinde ödemenin yapılamamsı halinde, sigorta şirketi faizi ile birlikte ödeme yapacaktır. Ancak geç ödeme nedeni ile uğranılan zararın faiz miktarını aşması halinde, uğranılan zararın somut veriler ile ispat edilmesi halinde sigorta şirketinden tazmini mümkündür. Bu konuda emsal Yargıtay kararları mevcuttur. Burada önemli husus zararın somut olarak ispatının mümkün olmasıdır.

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/2009
K. 1995/4475
T. 1.6.1995
• MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Sigorta Bedelinin Geç Ödenmesi Nedeniyle Uğranılan ve Faizle Karşılanmayan Zarar İçin )
• TAZMİNAT TALEBİ ( Sigorta Bedelinin Geç Ödenmesi Nedeniyle Uğranılan Munzam Zarar İçin )
• SİGORTA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Faizle Karşılanmayan Munzam Zararın Ödetilmesi Talebi )
• FAİZLE KARŞILANMAYAN MUNZAM ZARARIN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Sigorta Bedelinin Geç Ödenmesi )
818/m.105
ÖZET : Her ne kadar davalı sigorta şirketi, sigorta poliçesinde yazılı sigorta bedeli limiti ile sorumlu ise de, bu bedelin geç ödenmesi nedeniyle davacı sigorta ettiren, bk.nun 105. Maddesi uyarınca, munzam zarar adı altında tazminat da isteyebilir.