Kazanç Kaybı / İkame Araç Bedeli

 

Trafik kazasında mağdur araç sahibinin değer kaybı tazmini istemi beraberinde kazanç kaybı/ikame araç bedeli konusunu da gündeme getirir.

İkame araç bedeli: Kaza nedeni ile aracın onarım gördüğü süreçte kullanılamaması nedeni ile uğranılan bir diğer maddi kayıptır.

Motorlu araç doğrudan ticari amaçla ya da gelir getiren başka bir işte kullanılıyor ise, onarım süresince kullanılamamasından doğan zarar kazanç kaybıdır.

Özel aracın onarım süresince kullanılamamasından doğan zarar ise bu sürede katlanacağı ulaşım giderleri ya da ikame araç gideridir.