Kimler Sorumludur?

 

Karşı tarafın kusuru ile meydana gelen kazalarda aracınızın değer kaybını,

- Kusurlu araç sahibinden,
- Sürücüsünden ve
- Kusurlu aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yani Trafik Sigortasından talep edebilirsiniz.

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesi ile sigortacı, kusurlu araç sahibinin sorumluluğuna müteselsilen ortak olmaktadır. Trafik sigortacısı, yalnızca mağdur araçta meydana gelen hasar bedelinden değil, "doğrudan zarar" kabul edilen değer kaybından da sorumludur. Yargıtay'ın da yerleşik içtihatları da bu yöndedir. Trafik sigortasının kapsamında olmayan zarar değer kaybı değil, hasar gören aracın kullanılamamasından doğan geçici kazanç kaybı veyahut da ikame araç gideridir.

Kazanç kaybı/ikame araç bedeli zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi kapsamına girmemektedir.Yalnızca kusurlu araç sahibi/sürücüsünden talep edilebilir.

Trafik sigorta poliçesi kapsamında sigorta şirketine araç değer kaybının tazmini için yapılan başvurularda karşılaşılan esas sorun, sigorta şirketlerinin değer kaybı talebini çeşitli gerekçelerle reddetmesi ya da gerçek zararın çok altında bedeller ödemesidir. Burada bağımsız bir eksperden alacağınız rapor haklarınızın tam karşılığı alabilmeniz için önem arzetmektedir.