araç değer kaybı araç değer kaybı davası araç değer kaybı hesaplama
Araç Değer Kaybı
Ne Yapıyoruz?
Kimler Sorumludur?
Kazanç Kaybı / İkame Araç Bedeli
Forum Bölümü Açıldı
Ölümlü Trafik Kazaları
Yaralanmalı Trafik Kazaları

YARALANMALI TRAFİK KAZALARI

araç değer kaybı

Maddi hasarlı trafik kazalarından kötüsü şüphesiz ki yaralanma ya da can kaybı ile sonuçlanan kazalardır. Trafik kazalarından dolayı açılan davaların hukuki temeli genel olarak haksız fiil olduğundan, kusuru ile kazaya sebep olan kişilerden ve kusurlu araçların trafik sigorta şirketinden zararın tazmini mümkündür.

Yaralanma, geçici/kalıcı sakatlık ile sonuçlanan trafik kazalarında mağdurun, kusurlu araç sahibinden, sürücüsünden ve sigorta şirketinden talep edebileceği maddi tazminat kalemleri;
• Hastane ve tedavi giderleri,
• Kaza geçirenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri
• Çalışmadığı süre boyunca mahrum kaldığı gelir,
• Çalışma gücünün sürekli olarak azalması ya da sürekli kaybından doğan zarar
• Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zarar
• Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat;
• İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda “bakıcı” giderleri
• Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına gereksinim nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı

Bunun yanında kaza nedeni ile yaşadığı üzüntü ve acılar nedeni ile de kusurlu araç sahibinden / sürücüsünden manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.
Zamanaşımı :
Kaza sonucunda yalnızca yaralanma var fakat ölü yok ise zamanaşımı 8 YILdır. Beraberinde ölüm de getiren kazalarda ise zamanaşımı 15 YILdır.

Geçici İş Göremezlik Tazminatı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Güvence Hesabı
(Trafik Garanti Sigortası)
Yeşil Kart Sigortası
Yabancı Plakalı Araç Sigortası
Geç Ödenen Pert Araç Bedeli