Trafik kazası yaşadınız ve oluşan hasarı sigorta şirketinizin tazmin etmesini istiyorsunuz. Öncelikle sigorta şirketi sizden bazı evraklar talep eder. Trafik sigortası teminatları 3 farklı grupta değerlendirilir: Maddi zararlar, bedeni hasarlar ve vefat. Talep edilen belgeler, hasarın şiddetine göre değişiklik gösterebilir.

Maddi Zarar Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

 1. Poliçe örneği
 2. Trafik kazası tespit tutanağı
 3. Hasara ait fotoğraflar
 4. İfade ya da görgü tanığı tutanakları
 5. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 6. Kazayla ilgili diğer belgeler
 7. Gerek görülmesi durumunda eksper ve alkol raporu

Bedeni Hasarlarda Gerekli Evraklar

Yaralanma Durumunda Tazminat Almak İçin Gerekli Belgeler

 1. Trafik kazası tespit tutanağı
 2. Yaralının taburcu edildiğini gösteren hastane raporu
 3. Reçete
 4. Fatura, makbuz vb tedavi gider belgeleri

Sakatlanma Durumunda Tazminat Almak İçin Gerekli Belgeler

 1. Trafik kazası tespit tutanağı
 2. Tam donanımlı bir hastaneden alınan ve sakatlığın durumunu gösteren rapor
 3. Sakat kalan kişinin gelir durumunu gösteren belge
 4. Olay mahkemeye intikal ettiyse mahkeme kararı
 5. Kazayla ilgili diğer belgeler

Vefat Halinde Tazminat İçin Gerekli Belgeler

 1. Trafik kazası tespit tutanağı
 2. Ölüm muayene raporu
 3. Aile nüfus kayıt örneği
 4. Veraset ilamı
 5. Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge
 6. SGK geliri bağlanmış ise gelirin peşin değerini gösteren belge
 7. Kazayla ilgili diğer belgeler

Sigorta şirketi ve resmi makamlar, ek bilgi ve belge talebinde bulunma hakkına sahiptir. Her üç durumda da mutlaka sunulması gereken belge, trafik kazası tespit tutanağıdır. Kazaya karışan sürücülerin her birinin tutanağı imzalalıdır. Polis tarafından hazırlanan tutanaklarda ise resmi onay bulunmalıdır.  

Trafik Kazası Sonrasında Araç Sahibinin Yükümlülükleri

Trafik sigortası sahiplerinin birincil görevi, kurallara uymak ve güvenli sürüştür. İkinci sırada ise trafik sigortası primlerini ister taksitle ister peşin olarak zamanında ödemek gelir. Bu şekilde, bir kaza anında 3. kişilere vereceğiniz zararları güvence altına alabilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise sigorta yapılırken aracın tüm kusur ve aksaklıklarının sigortacıya bildirilmesidir. Bu bilgilerin verilmemesi ya da yanıltıcı bilgi sağlanması durumunda, sigortacının doğacak tazminattan rücu (cayma) hakkı bulunur.

Trafik kazası sonrasında, araç sahibinin yükümlülükleri şunlardır:

 • Araç sahibi, poliçe geçerlilik süresi dahilinde meydana gelen hasara konu tüm durumları sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Araç kazaya karıştığında, en kısa sürede sigorta şirketine bildirilmesi ve gerekli evrakların teslim edilmesi gerekir.
 • Sigortalının herhangi bir kaza sonucunda oluşan zararı “ağırlaştırmaması” gerekir. Kazaya ek olarak fazla tazminat alabilmek adına yapılan her türlü girişim, sigortanın feshine neden olur.
 • Sigortalının bir diğer sorumluluğu, zararı azaltma veya kurtarma yükümlülüğüdür. Sigortalı, kazanın kısmen veya tamamen gerçekleştiği durumlarda, zararı önlemek ve azaltmak için çaba göstermelidir. Örneğin trafikte ilerlerken aracınızdan duman çıktığını fark ettiniz ve hemen aracınızı güvenli bir yere çektiniz. Hızlı bir şekilde yangın tüpüyle müdahale etmeli ya da itfaiyeye haber vermelisiniz. Hiçbir çaba gösterilmezse, sigortalı araç sahibi sorumluluklarını yerine getirmemiş sayılır.
 • Kaza sonucu oluşan zarardan dolayı sigortalı kendisine dava yolu veya başka yollarla bir tazminat talebi ulaşırsa ya da aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigorta şirketini haberdar etmeli ve almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigorta şirketine vermeli.
 • Ortaya çıkan ve trafik sigortasına konu olan durumla ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa sigorta şirketlerinin her birine hasarın gerçekleştiğini bildirmeli.
 • Maddi hasarlı trafik kazalarında motorlu aracı tutanak düzenlemek amacıyla güvenli bir yere çekmeli.

Trafik Sigortası Zararın Ne Kadarını Öder?

Trafik kazası sonucunda, maddi zararın karşılanmasının yanı sıra yaralanma, sakatlık ve vefat gibi durumlarda da tazminat ödenir. Kazada bir veya birden fazla araç ve kamusal ya da diğer maddi varlıklar zarar görürse, bir araç için ödenecek tazminat tutarı “araç başına” olarak belirlenen miktarı geçemez; poliçede “kaza başına” belirlenen teminat limiti, kazada zarar gören diğer maddi varlıklar arasında – ayrım yapılmaksızın – oransal olarak dağıtılır.

2021 yılı trafik sigortası teminatlarına göre, otomobiller için belirlenen araç başına teminat tutarlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Maddi Hasar 

Araç Başına Limit    43.000 TL

Kaza Başına Limit   86.000 TL

Sağlık Giderleri

Kişi Başına Limit      430.000 TL

Kaza Başına Limit   2.150.000 TL

Ölüm ve Sakatlanma

Kişi Başına Limit      430.000 TL

Kaza Başına Limit   2.150.000 TL

Trafik sigortası ödeme koşulları da poliçenizde yer alan teminatlar çerçevesinde oluşturuluyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı hasarlar, her zaman teminat limitleri dahilindedir. Trafik sigortası zorunlu olduğundan kapsamında bütün sigorta şirketleri aynı teminat ve limitleri kullanır. Standart teminat limitlerinde bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Poliçenize ek hizmetler dahil ettiyseniz, farklı teminatlardan faydalanabilirsiniz.

Manevi tazminat talepleri trafik sigortasının teminatları içine girmemektedir. Trafik veya kasko poliçesine eklenen ihtiyari mali mesuliyet teminatı, maddi ve fiziki hasarların yanı sıra manevi hasarlara karşı da sizi güvence altına alabilir.

Sigortadan Tazminat Talebinde Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Trafik kazasında zarar görenlerin, kazadan sonra tazminat haklarını sigorta şirketlerinden talep edebilecekleri belirli süreler bulunur. Tazminat talebinizin zaman aşımına uğramaması için uymanız gereken süreleri sizin için derledik:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde, “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların giderilmesine ilişkin istemler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak 2 yıl ve her halde kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zaman aşımına uğrar” deniliyor.

Aynı maddenin 2. fıkrasında ise “Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zaman aşımı süresini öngörmüş bulunursa, bu süre maddi tazminat istemleri için de geçerlidir” hükmü yer alıyor.

Buna göre, trafik kazasında mağdur olan taraf, bu sürelerin dışında lehine olan ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan sürelere göre; ölümlü trafik kazalarında geriye yönelik ve sonrası için 15 yıllık bir süreden, yaralanmalı trafik kazalarında ise geriye dönük ve sonrası için 8 yıllık süreden faydalanabilir.

Maddenin devamında ise tazminatın iadesine ilişkin zaman aşımı sürelerine değiniliyor. Tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak 2 yılda zaman aşımına uğruyor.