Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamındaki Teminatlar

Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın bir kazaya karışması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenlerin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sigorta sahipleri, araçlarını sigortalatırken güvence altında olduklarını bilir ancak hangi hasarların ne kadarının nasıl ödeneceği konusunda çok net bilgi sahibi değildir.

Trafik sigortası teminat limitleri, araç gruplarına göre farklılık gösterir. Otomobil, taksi, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tarım makinelerine kadar, her araç grubu için belirlenmiş farklı teminatlar bulunuyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı zararlar, sigorta poliçelerinizin limitleri içindedir. Zorunlu trafik sigortasının kapsadığı teminatlar ve bunların limitleri, her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Bütün sigorta şirketleri de aynı teminat ve limitleri kullanır. Burada bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Ancak teminat limitleri sabit olsa da sigorta şirketleri sundukları genişletilmiş trafik sigortası ürünleri ile ferdi kaza teminatı, asistans hizmetleri ve yasal koruma gibi ek teminatları sigortanıza ekleme olanağı sunuyor. 

Trafik Sigortası Hasar Bedelinin Ne Kadarını Öder?

2021 yılında aracınızla kaza yaparsanız, zorunlu trafik sigortası kapsamında araç grubunuza göre değişen asgari teminat limitlerinden yararlanabilirsiniz. Maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminatın limitlerini aşağıdaki gibidir.

1. Maddi Hasar

Sigorta sahibinin hukuki sorumluluğu kapsamında, zarar gören araçta meydana gelen zararı teminat limitleri kapsamında karşılar.

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

 • Araç Başına Limit    43.000 TL
 • Kaza Başına Limit   86.000 TL

2. Sağlık Giderleri

Sigorta sahibinin neden olduğu kazalarda, kazada yer alan üçüncü şahısların daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene/kontrol ya da yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek ayakta tedavi, hastane vb sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini teminat limitleri kapsamında karşılar.

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

 • Kişi Başına Limit      430.000 TL
 • Kaza Başına Limit   2.150.000 TL

3. Ölüm ve Sakatlanma

Sigorta sahibinin, bir kişinin ölümüne veya sakatlanmasına neden olduğu durumlarda, sakatlık ve ölüm halinde, Sigorta Denetleme Uzmanları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin; 

 • Yaşı
 • Geliri
 • Geride kalanların desteğe muhtaçlığı
 • Kusur oranına

göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

 • Kişi Başına Limit      430.000 TL
 • Kaza Başına Limit   2.150.000 TL

* Minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, iş makinesi, motosiklet ve römorklar için belirlenen trafik sigortası asgari teminat limitlerine Koalay Blog’dan ulaşabilirsiniz.

Hasar Bedeli, Trafik Sigortası Teminat Limitlerini Aşarsa Ne Olur?

Meydana gelen hasarın trafik sigortası ödeme limitlerini aşması halinde, kalan zararın ödenmesi araç sahibinin sorumluluğundadır. Şayet kasko sigortanıza ek olarak yaptırdığınız İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortanız varsa, trafik sigortanızın limitlerini aşan bir hasar söz konusu olduğunda devreye girer ve kapsamına göre maddi, bedensel ve manevi hasarları karşılayabilir. 

Trafik Sigortası Dava Masraflarını Öder mi?

Kaza sonrası sigortalıya dava açılması halinde, dava giderleri trafik sigortası kapsamında karşılanır. Dava giderleriyle avukatlık ücretleri, teminat limitleri ile sınırlı olmak şartıyla, trafik sigortası poliçesi kapsamındadır.

Dava açılması durumunda, sigortalının konuyu sigorta ettiren şirkete en fazla beş gün içinde bildirmesi gerekir. Bu sırada sigortalıya ulaşan her türlü kaza raporu, tutanak ve ihbarname gibi belgeler de sigorta şirketine iletilmelidir.

Bu durumda dava ile ilgili sigortalının üstlenmesi gereken masraflar ve avukatlık ücretleri, trafik sigortası poliçesi tarafından limitler dahilinde olmak üzere karşılanacaktır. 

Yurt Dışında Kaza Yapınca Trafik Sigortası Hasarı Öder mi?

Trafik Kanunu’na göre, zorunlu trafik sigortası yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir ve yurt dışında sizi tehlikelere karşı koruyamaz. Trafik sigortası poliçenizin yurt dışında da geçerli olması için, Yeşil Kart Trafik Sigortası uygulamasından faydalanabilirsiniz. Bu uygulama, aracınızın sigorta teminatının yurt dışında da devam etmesini sağlar. Ancak kendi aracınızda oluşan hasar için, zorunlu trafik sigortası ödeme yapmaz.

Dünya genelinde 46 ülkede geçerli olan Yeşil Kart Sigortası için Türkiye’de yaptırdığınız zorunlu trafik sigortası poliçenizin fotokopisiyle birlikte araç ruhsatınızı ibraz etmeniz yeterli. Yeşil Kart Trafik Sigortası uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için “Trafik Sigortası Yurt Dışında da Geçerli Midir?” Başlıklı yazımızı okuyabilirsin. 

Trafik Sigortası Hasar Bedeli Ödeme Süresi

Hasar durumunda sigortacı, sigortalının vekili olduğundan, üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçme ve anlaşma hakkına sahiptir. Sigortalı, tazminat talebini kabul etmeye yetkili değildir. Bu sebeple, sigortacının yazılı izni olmadıkça, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz. Sigortacı; kaza ve zararın tespit edilmesini sağlayan gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten sonra 8 iş günü içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini öder.

 • Hasar gören parçanın onarımı ya da eşdeğer parçayla değiştirilmesi mümkün değilse, orijinaliyle değiştirilir.
 • Aracın onarım kabul etmez bir hale geldiği eksper raporuyla tespit edilirse, araç “pert” olmuş sayılır. Bu durumda, hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildikten sonra tazminat ödenir.
 • Dava açılması halinde, sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Dava sonucunda hükmolunan tazminat, trafik sigortası poliçesinin kapsadığı teminat bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranına göre öder.

İşlemlerin başlaması için gerekli belgelerin sigorta şirketine iletilmemesi durumunda, hasar karşılığında talep edilen trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi de gecikecektir. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybetmeden verilmesi büyük önem arz ediyor.